| over ons | onze diensten | contact | links | condoleance

Privacyverklaring
De bescherming van de persoonlijke gegevens die u bij ons achterlaat, vinden wij erg belangrijk. Koehoorn Begrafenisverzorging kan haar dienstverlening alleen uitoefenen met het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en verwerken deze volgens de wet- en regelgeving.

Wij verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij een overlijden
Overledene:
• NAW
• geboortedatum/plaats
• overlijdensdatum/tijdstip/plaats
• gegevens partner en evt. kinderen
• BSN nummer (voor de wettelijke formaliteiten, aangifte overlijden bij de Gemeente van overlijden)

Rechthebbende (degene op wiens naam de grafrechten van de begraafplaats komen te staan).
Deze gegevens worden door de rechthebbende zelf verstrekt:
• NAW
• geboortedatum/plaats
• telefoonnummer
• BSN nummer (voor de wettelijke formaliteiten)

Verzoek tot uitkering verzekering (na overlijden)
Overledene:
• NAW
• geboortedatum en overlijdensdatum
Volmachtgever:
• NAW
• geboortedatum
Incidenteel eist de maatschappij een kopie legitimatiebewijs. Wij zullen de familie dan wijzen op risico’s en een aantekening maken op de kopie om aan te geven dat het een kopie is. (Voor onze administratie maken wij géén kopieën van legitimatiebewijzen).

Bij een inschrijving in ons register. Op het inschrijfformulier worden de volgende persoonsgegevens van de gebruiker digitaal bewaard, indien deze door de gebruiker worden ingevuld:
• NAW
• geboortedatum/plaats
• geslacht
• e-mailadres
• telefoonnummer
• gegevens partner en evt. kinderen
• IBAN nummer

Bij het invullen van een wilsbeschikking worden de volgende persoonsgegevens van de gebruiker digitaal bewaard, indien deze door de gebruiker worden ingevuld:
• NAW
• geboortedatum/plaats
• verdere wensen voor het verzorgen van de begrafenis/rouwdienst

Delen met anderen
In de dagen rond het verzorgen van de begrafenis worden alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting verstrekt.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden op deze pagina vermeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wij bewaren de gegevens langdurig in een digitaal dossier, voorzien van up-to-date virusscanner en wachtwoorden, in een ruimte voorzien van een alarmsysteem.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@koehoorn-begrafenis.nl

 
 
Inschrijfformulier downloaden >>
Wilsbeschikking downloaden >>
(print versie)
Wilsbeschikking downloaden >>
(digitale versie)
Privacyverklaring downloaden>>
Stilstaan bij verdriet,
vanuit een christelijke
levensovertuiging.