Kosten en verzekering

Transparant en inzichtelijk

Aangezien elke begrafenis uniek is en zijn eigen invulling heeft komen we graag bij u langs voor een geheel vrijblijvende voorbespreking. Tijdens dit gesprek kunnen we de mogelijkheden van een begrafenis bespreken en uw wensen uitwerken. Nadien kunnen we u een schatting geven van de bijbehorende kosten.

 

We brengen de voor u betaalbare opties in kaart; ook voor een kleine beurs zijn er mogelijkheden. Wij kunnen aangeven waarin er beweegruimte is in uw kostenplaatje.

 

Wanneer een voorbespreking niet heeft plaatsgevonden, kunnen wij op het moment van overlijden alsnog een begroting geven van de kosten van de begrafenis. Wij adviseren u, nemen het organiseren uit handen en communiceren hierin altijd duidelijk over de te maken kosten.

Kosten-verzerkering
Kosten

De kosten van een begrafenis bestaat globaal uit drie onderdelen:

 

1. Kosten van de begrafenisondernemer

Hieronder valt de vergoeding voor het regelen en uitvoeren van de begrafenis, de laatste verzorging en de opbaring.

 

2. Kosten van de begraafplaats

Hieronder vallen grafrechten en het openen en sluiten van het graf

 

3. Kosten van uw persoonlijke wensen

Hierbij kunt u denken aan: grafkist, drukwerk, advertentie, catering, locatie, multimedia ondersteuning, rouwauto/volgauto(s) en bloemen.

Verzekering

Wij helpen u ongeacht waar en of u verzekerd bent. De uitvaartverzekeraars zoals bijvoorbeeld Monuta, Yarden en Dela zullen u hun diensten willen aanbieden. Het staat u echter vrij om zelf de keuze te maken voor een begrafenisondernemer aan wie u de laatste zorg van uw dierbare en het regelen van de begrafenis toevertrouwd.

 

Wij regelen de verdere afhandeling met de betreffende uitvaartverzekeraar en zorgen ervoor dat het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd.